diagnoseDiagnose

In de Westerse Geneeskunde wordt er gekeken naar oorzaak en gevolg. Er wordt een ziekte of gebrek ontdekt en deze wordt bestreden of gerepareerd.

De Oosterse wetenschap ziet het lichaam als één geheel. Geen enkel aspect van de persoonlijkheid of het lichaam functioneert als een onafhankelijke, afzonderlijke eenheid. Om tot een juiste diagnose te komen, is het belangrijk wat de oorsprong van het probleem is. Hiervoor is zoveel mogelijk informatie van belang. Omdat alle aspecten een rol kunnen spelen, worden alle gegevens verzameld om tot de juiste diagnose te komen.

Oosters en Westers zijn beiden waardevol. Ze bundelen is het meest optimale.